Monterer I tyndfilmsolceller på autocampere?

Oprettet d.

Monterer I tyndfilmsolceller på autocampere?

Det korte svar er nej.

Vi får ret ofte spørgsmålet om, hvorfor vi ikke har tyndfilmsolceller, og om vi kan montere dem på autocampere. Vi har fravalgt at sælge og montere tyndfilmsolceller, selv om vi ikke selv har gjort os erfaringer med dette.

Beslutningen om at fravælge dem, har vi udelukkende taget på baggrund af det, vi har lyttet og læst os til. Og da garantiansvaret for montering med videre ligger på vores skuldre, har vi for nuværende fravalgt at sælge og montere dem.

Uddybning af vores fravalg af at sælge og montere tyndfilmsolceller

Vi har for nuværende fravalgt ALLE tyndfilmsolceller, som fuldklæbes på taget af autocamperen. Den primære årsag er, at vi via vores net af leverandørkontakter har fået kendskab til, at der er en del, der har oplevet problemer med disse. Derfor vil og tør vi ikke at tage ansvar for at klæbe dem på taget af vores kunders autocampere.

Vi har foretaget en del udskiftninger af tyndfilmsolceller, som har været solgt og monteret af andre, fordi der har været utilfredshed med ydelsen, eller fordi panelerne har været defekte. Vi har f.eks. oplevet, at en ejer af en helt ny Hymer havde et defekt tyndfilmsolcellepanel. Den største udfordring ved de defekte paneler er, at de stort set ikke kan afmonteres igen, når først de er klæbet direkte på taget af autocamperen. Dette skyldes den meget kraftige lim, der bliver brugt til at sikre, at de bliver siddende, hvor de skal. Vi ser derfor en problematik i, at vi kan risikere at være medvirkende årsag til, at vores kunder får ødelagt taget på deres autocampere.

I ovenstående tilfælde lykkedes det os i samråd med kunden at montere 2 Victron 175Wp hen over de defekte paneler. Vi valgte denne løsning, fordi vi ikke ville risikere at ødelægge taget på autocamperen.

Der vil helt sikkert være andre, som har modsatrettede erfaringer eller oplevelser med tyndfilmsolceller, men ovennævnte er medvirkende årsag til, at vi ikke kan og vil tage det ansvar, som følger med, når der monteres tyndfilmsolceller på taget af en autocamper.

Vores solcellepaneler fra Victron, skal også limes på taget. Disse paneler kan ─ i modsætning til tyndfilmsolceller ─ afmonteres igen. Dette kan gøres ved enten at afmontere selve aluminiumsprofilen eller at tage panelet ud af aluminiumsprofilen. Dermed kan vi skifte et eventuelt defekt panel eller foretage en opgradering til et andet panel, uden at der er behov for at fjerne alu-profilen, der er limet på.

Vi mener desuden, at vores løsninger fra Victron er flottere rent visuelt, og vores erfaring er, at de yder mere end tilsvarende paneler fra andre producenter.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar